MEREZI DOZULAKO AITA!

AITAREN EGUNA
ETXETRESNA ELEKTRIKOEN ETA INFORMATIKAREN HILABETEA

Martxoaren 1etik 31era bitartean, Bermeo txartelarekin erosten dabezan bezero guztiek 20 euroko bale
deskontuak lortu ahal izango dabez Etxetresnatan eta Informatikako dendatan erabiltzeko


Agirre Burdindegia, Expert Toja, Expert Goikoetxea, Intxare, Fidel Bilbao, Bermeo Print, Konpon PC,
Belaixe, Mundo Movil, Telmar