LIBURUAREN HILEA

Apirilaren 1etik 30era Bermeo Txartela erabiltzen dabenak Bermeotar batek idatzitako liburu bat lortu
ahal izango dau.